VELKOMMEN TIL

VÅRE BOLIGER

Markhus Bolig AS står for utvikling, markedsføring og salg av egne boligprosjekter, samt utvikling av attraktive tomteområder med sentral og god beliggenhet.

Salgsstart

HJELLEHAGEN

Hjellehagen er nå lagt ut for salg!
Velkommen til tomtevisning: Søndag 1. november fra kl. 13.00 – 15.00!

Hjellemarka lll boligfelt er blitt et svært populært boområde sentralt på Søfteland i Os kommune.

Dette vil bli det siste av våre boligprosjekter på denne flotte tomten.