Rettigheter ved feil eller mangler

Reklamasjoner som oppdages ved overtagelse:

  • Retting og reparasjon: Entreprenøren har krav på å kunne rette feil eller mangler. Dette må skje innen rimelig tid, og ikke være til vesentlig ulempe for deg. Vesentlig ulempe er ikke subjektivt ubehag for bryet, men må kunne dokumenteres.
  • Prisavslag: I noen tilfeller kan entreprenøren forelå prisavslag isteden for retting. Dette kan for eksempel være når kostnadene ved å rette feilen er vesentlig og ikke står i forhold til det forbrukeren oppnår ved en retting. Eksempel på dette er at det er brukt feil farge på flisene på badet, men at fargeforskjellen ikke er stor.
  • Holde tilbake penger: Kjøper kan ikke holde tilbake deler av kjøpesummen som følge av mindre feil eller mangler, men blir ivaretatt av Bustadoppføringsloven. Det er mulig å holde tilbake penger ved vesentlige feil på boligen, beløpet må da avtales deponert på nøytral konto gjerne hos oppgjørsmegler.
  • Heving: Dersom entreprenøren har misligholdt avtalen vesentlig i forhold til det han etter loven er forpliktet til, kan det kreves heving av kjøpet.
  • Erstatning: Hvis du har hatt ett økonomisk tap som følge av en mangel, kan du kreve erstatning for dette. Du kan ikke kreve erstatning for «tort og svie».

Reklamasjoner som oppdages etter overtagelse:

Feil som oppdages rett etter overtagelsen: Selv om du var nøye ved ferdigbefaringen, kan det hende du oppdager feil etter at du har flyttet inn og har tatt boligen i bruk. Da må du reklamere så snart råd er. Entreprenør vil da vurdere om det er sannsynlig at skaden var der på overtagelsestidspunktet eller om den er oppstått etterpå som følge av bruk. Dersom det er sannsynlig at mangelen var der også på overtagelsestidspunktet skal den rettes av entreprenøren. (Dette kan være en vanskelig vurdering, så det er en fordel for alle parter å være nøye på overtagelsen og få med alle reklamasjoner på overtakelsesprotokoll).

Ettårsprotokoll: Klager som oppstår etter overtagelse oppstår vanligvis i løp av det første året. Du eller utbygger kan kreve at ettårsbefaring blir gått, det er også vanlig at utbygger har rutine om å gå ettårsbefaring i alle boliger. Dersom du oppdager en feil etter overtagelsen, ikke vent med å melde fra til ettårskontrollen, meld fra om feilen umiddelbart. Dersom feilen er vesentlig bør den rettes med en gang. Om feilen ikke er vesentlig er det vanlig at reklamasjonen registreres hos utbygger/entreprenørs og behandles som et punkt på ettårskontroll.

5 års reklamasjonsfrist mot skjulte feil og mangler: Du har klagerett på skjulte feil og mangler i 5 år ved kjøp av ny bolig (gjelder ikke vanlige bruks eller slitasjeskader), klagen skal meldes inn til utbygger med en gang du oppdager en skade, ikke vent til et senere tidspunkt.