Tilvalgsprosessen

Tilvalg, din personlighet og smak.

Alle boliger fra Markhus Bolig er prosjektert med utgangspunkt i å gi deg et trygt og godt hjem. Våre erfarne fagfolk har utviklet boliger med arealeffektive planløsninger, fin arkitektur og ikke minst vi har utnyttet solforhold og utsikt best mulig.

Vi leverer nøkkelferdige boliger, men det er mulig å endre og påvirke din bolig, dog ikke helt uten begrensninger. Fasadeendring eller endringer som strider mot gjeldende byggeforskrift TEK 17, lar seg ikke gjøre.

Som standard blir boligene levert med overflater og produkter med lyse fine kvaliteter. Dette gjør jobben med å innrede og fargesette rom litt lettere.

Det som eventuelt gjenstår nå er din personlighet og smak.

Hva koster det å gjøre endringer og tilvalg?

En del tilvalg vil være kostnadsfrie for deg som kunde. Eksempel på dette er:

  • Noen alternative gulv (parkett eller laminat)
  • Flere ulike kjøkkenfronter, benkeplatetyper, eller fronter på baderomsmøbler
  • Noen ulike standardfliser på badet
  • Noen ulike valg av malingsfarge på vegger

Andre tilvalg eller oppgraderingene vil medføre en tilleggskostnad.

Vi sender ut informasjon om tilvalg samt link til tilvalgsportal i forkant av tilvalgsperioden, her blir det også presentert forhåndspriser på en del vanlige tilvalg, slik at «prislisten» på disse tilvalgene enkelt kan vurderes og eventuelt bestilles.

Ved ønske om tilvalg som ikke er forhåndspresentert i tilvalgsinformasjon og portal ta kontakt med Markhus Boligs tilvalgskonsulent, som vil hjelpe til med å vurdere dine ønsker og evt. gi deg et tilbud.

Tilvalgsprosessen:

Vi anbefaler deg å gjøre endringer i følgende rekkefølge:

  • Vurder først byggetekniske endringer: Som f.eks. å flytte vegger, etablere sluk i bod, endre slag dører til skyvedører etc.
  • Gjennomfør kundemøte hos kjøkkenkonsulent for evt. endring av kjøkken, ventilator, baderomsinnredning eller garderobe.
  • VVS-leveranse: Endring av toalett, dusj, dusjbatteri eller servantbatteri?
  • Overflatevalg: Endring av parkett, fliser og maling etc.
  • Annet: F.eks. utvendig solskjerming, fliser på terrasse osv.
  • Elektro: Endring av elektrisk leveranse bør alltid gjøres til slutt, da svært mange av de andre valgene som kan gjøres vil kunne påvirke dette valget.

Tilvalgsbestillinger må gjøres skriftlig (pr. mail, post eller via tilvalgsportal) og må være oss i hende senest innen tilvalgsfristen.

Etter at endringsfristen er gått ut og alle valg er gjort, vil Markhus Bolig sette sammen tilvalgsbestillingen din i ett oversiktlig bestillingsskjema, og det vil bli utformet et nytt romskjema for boligen. Disse vil så bli sendt til deg for kontroll.

Slik forsikrer vi oss om at alt blir så korrekt som mulig.