Tilvalgsprosessen

Tilvalg, din personlighet og smak.

Alle boliger fra Markhus Bolig er prosjektert med utgangspunkt i å gi deg et trygt og godt hjem. Våre erfarne fagfolk har utviklet boliger med arealeffektive planløsninger, fin arkitektur og ikke minst vi har utnyttet solforhold og utsikt best mulig.

Vi leverer nøkkelferdige boliger, men det er mulig å endre og påvirke din bolig, dog ikke helt uten begrensninger. Å endre fasade eller endringer som strider mot gjeldende byggeforskrift TEK 17, lar seg ikke gjøre.

Som standard blir boligene levert med overflater og produkter med lyse fine kvaliteter. Dette gjør jobben med å innrede og fargesette rom litt lettere.

Det som eventuelt gjenstår nå er din personlighet og smak.

Hva koster det å gjøre endringer og tilvalg?

En del tilvalg vil være kostnadsfrie for deg som kunde. Eksempel på dette er:

  • Noen alternative gulv (parkett eller laminat)
  • Flere ulike kjøkkenfronter, benkeplatetyper eller fronter på baderomsmøbler
  • Noen ulike standardfliser på badet
  • Noen ulike valg av malingsfarge på vegger

Alle andre tilvalg eller oppgraderingene vil komme som en tilleggskostnad.

Vi leverer ut en perm eller link til tilvalgsportal i forkant av tilvalgsperioden, ofte også med forhåndspriser på en del vanlige tilvalg, slik at «prislisten» på disse tilvalgene enkelt kan vurderes og eventuelt bestilles.

For andre ønsker om tilvalg så kan man ta kontakt med rett kontaktperson, som er oppgitt i tilvalgspermen, og denne personen vil da hjelpe til med å vurdere dine ønsker og evt. gi deg et tilbud.

Tilvalgsprosessen:

Vi anbefaler deg å gjøre endringer i følgende rekkefølge:

  • Vurder byggetekniske endringer: Som f.eks. å flytte vegger, etablere sluk i bod, endre slag dører til skyvedører etc.
  • Endring av kjøkken, ventilator, baderomsinnredning eller garderobe.
  • VVS-leveranse: Endring av toalett, dusj, dusjbatteri eller servantbatteri?
  • Overflatevalg: Parkett, fliser og maling
  • Annet: F.eks. utvendig solskjerming, listefri leveranse, fliser på terrasse osv.
  • Elektro: Endring av elektrisk leveranse bør alltid gjøres til slutt, da svært mange av de andre valgene som kan gjøres vil påvirke dette valget.

Tilvalgsbestillinger må gjøres skriftlig (pr. mail eller post eller via tilvalgsportal) og må være oss i hende senest innen fristen.

Etter at endringsfristen er gått ut og alle valg er gjort, vil Markhus Bolig sette sammen tilvalgsbestillingen din i ett oversiktlig bestillingsskjema, og det vil bli utformet et nytt romskjema for boligen. Disse vil så bli sendt til deg for kontroll.

Slik forsikrer vi oss om at alt blir så korrekt som mulig.