Viktig å undersøke når du skal kjøpe ny bolig

  1. Hvem er utbyggeren? Ofte er bare Megler oppgitt i annonsen.Er dette en seriøs utbygger med god økonomi som står bak prosjektet? Er det et «stråselskap» som vil bli avviklet når prosjektet er ferdig? Eller er det fare for at prosjektet ikke vil bli fullført eller uført med sviktende kvalitet? Er det fare for at utbygger vil gå konkurs i byggetiden eller reklamasjonstiden?
  2. Hvor lenge er du bundet til prosjektet før byggingen starter opp? Når du kjøper bolig i et nybyggingsprosjekt er der ofte forbehold om oppstart av prosjektet i forhold til tilstrekkelig salg. Dette forbeholdet bør være begrenset i tid f.eks til 6-10 måneder frem i tid, slik at du står fritt til å velge andre muligheter dersom prosjektet ikke blir av.
  3. Har du fått tidspunkt for overtagelse? Noen utbyggere har svært vag ordlyd i kontrakten vedrørende tidspunkt for overtagelse av boligen, og du kan risikere å måtte vente i årevis på å kunne flytte inn, eller i verste fall at prosjektet blir kansellert. Det er viktig å få kontraktsfestet hvor tid overtagelse kan skje uten at denne dato er for vagt formulert.
  4. Hvor mye må du betale i forskudd/depositum? Og når skal du innbetale resten av kjøpesummen? Det er viktig å forsikre seg om at penger som innbetales før overlevering av boligen oppbevares for deg på forsvarlig måte av utbygger, enten ved at de står på depositumskonto hos nøytral part, eller ved at det stilles garanti for pengene dersom beløpet skal benyttes i utbyggingen. Dette stilles det også krav om i henhold til Bustadoppføringsloven.