Kjøpsprosessen når du kjøper ny bolig

Mange lurer på hvordan kjøpsprosessen foregår når man kjøper en ny bolig. Dette er litt ulikt fra det å kjøpe en brukt bolig, hvor megler ordner prosessen forholdsvis raskt, og du har allerede sett det ferdige resultatet. Mange kunder er også helt ny på det å kjøpe bolig og skal i gang med å skaffe seg et eget hjem for første gang. Det er også ulikt hvilke rutiner det er for kjøpsprosessen av en ny bolig hos ulike utbyggere.

Kjøpsprosessen i – Markhus Bolig foregår vanligvis på denne måten.

  1. Tomtevisning:

For mange kunder er første møte med Markhus Bolig på tomtevisning. Det avholdes både felles tomtevisninger og enkeltvisninger.

  1. Reservasjonsskjema/bindende bekreftelse på kjøp av bolig:

Ved salg av boliger før prosjektet er satt i gang benytter vi oss av reservasjonsskjema, i stedet for kontrakt. Reservasjonsskjemaet er bindende og utløser rett og plikt for kjøper til å inngå avtale med Markhus Bolig. Dersom prosjektet av uforutsette grunner ikke lar seg realisere, og igangsettelse av prosjektet ikke er vedtatt innen avtalt tid fra denne bekreftelsen er undertegnet, vil reservasjonen bortfalle og frita både kjøper og selger fra sine plikter etter denne avtale.

  1. Kontraktskriving:

Ved undertegning av kjøpekontrakt skal det innbetales et forskudd som deponeres for kjøper på klient konto hos oppgjørsmegler. Forskuddet utgjør delbetaling av kjøpesummen. Renter tilfaller kjøper.

  1. Tilvalgmøte:

Markhus Bolig holder vanligvis felles tilvalgmøte for hvert prosjekt. Her blir det gjennomgått hva som er standard leveranse og hva som kan endres på i din bolig. Det er også mulig å avtale et individuelt tilvalgmøte i ettertid av dette møte, slik at vi kan se på akkurat dine ønsker.

  1. Åpen dag på byggeplass:

Vi holder vanligvis en åpen dag på byggeplassen når huset er kommet opp og boligene har blitt inndelt med vegger ol. Dette er alltid en veldig kjekk dag. Vi åpner alle boligene og det er mulig å komme inn og se ditt kommende nye hjem.

NB! Det er ikke mulig å stikke innom på byggeplass utenom åpen dag, og uten avtale.

  1. Ferdigbefaring av bolig

Når prosjektet nærmer seg overtagelse vil det bli innkalt til ferdigbefaring av bolig. Hele boligen bli gjennomgått og eventuelle feil eller mangler vil bli protokollført.

  1. Betaling av bolig

Før du overtar boligen skal resten av kjøpesummen ihht kontrakt, samt tilvalg og endringer betales. Kontraktssum og omkostninger til staten skal innbetales til oppgjørsmegler i henhold til kontrakten, mens tilvalget vil bli fakturert direkte fra Markhus Bolig med forfall rett før overtagelse.

  1. Overtagelse

Endelig er dagen her!

Protokollen fra tidligere utført ferdigbefaring blir gjennomgått og det kontrolleres at eventuelle feil eller mangler nå er utbedret, og vi tar en siste sjekk på boligen for å avdekke eventuelle mangler. Mangler som foreligger nå blir ført på overtakelsesprotokoll som signeres av begge parter. Nøkler blir overlevert og vi kan gratulere med ny bolig.

  1. Oppfølging

Dersom det er protokollført mangel ved overtagelsen, vil dette utbedres så snart som mulig og innen rimelig tid i henhold til Bustadoppføringsloven.

  1. 1 års befaring.

Markhus Bolig innkaller til 1 års befaring ca 1 år etter overtagelsen. Mulige feil blir da besiktiget og vurdert, og eventuelle mangler blir protokollført og rettet så snart som mulig i henhold til Bustadoppføringsloven.