Ny bolig eller brukt?

Skal du kjøpe ny bolig eller brukt bolig? Når du er på jakt etter ditt nye hjem og skal velge det som passer best for deg er det en del ulike forhold du bør ta i betraktning slik at du gjør et godt valg på rett grunnlag.

Fordel med å kjøpe en ny bolig:

 • Svært lave avgifter til staten i forbindelse med kjøpet! Kjøper du en ny bolig betaler du mye lavere avgifter til staten! For en ny bolig beregnes dokumentavgiften kun av tomteverdien, ikke av hele kjøpesummen. Dersom en bolig f.eks. koster kr. 2 500 000.- og tomteverdien er kr. 200 000.- betyr dette at du for en brukt bolig betaler dokumentavgiften pålydende kr. 62 500.- , mens for en ny bolig betaler du kun kr. 5000.-. Du sparer altså store beløp i avgifter.
 • Ofte høyere standard. En ny bolig er bygget etter nyere forskrifter og har derfor som oftest bedre isolasjon, vinduer, ventilasjonsanlegg etc. enn brukte boliger. Badet er bygd etter ny våtromsnorm med strenge krav og boligen har som oftest et mer behagelig inneklima uten trekk fra vegger og gulv. Innredning har vanligvis ny moderne standard, også brannsikkerheten er bedre
 • Lave driftsutgifter. En ny bolig trenger ikke oppgradering eller vedlikehold på lang tid. Dette kan fort utgjøre en stor kostnad for gamle boliger. Energikostnadene som ofte er en vesentlig del av løpende utgifter er som oftest mye lavere i en ny bolig, da denne er bedre isolert og tettere bygd enn gamle boliger. Nye varmeanlegg er også mer effektiv.
 • Ingen hektiske budrunder, fast pris! En ny bolig selges som oftest etter fast pris, og du unngår en kjøpsprosess med opphetede budrunder som kanskje gjør boligen dyrere enn den burde være. Du har også vanligvis god tid til å planlegge salg av eksisterende bolig eller oppsigelse av utleieleilighet før du overtar den nye boligen.
 • Boligen stiger ofte i verdi i byggetiden. Velger du å kjøpe bolig tidlig i et byggeprosjekt vil man ofte oppleve at verdien på boligen har gått opp en god del allerede når du flytter inn og særlig etter at byggefeltet er ferdig opparbeidet.
 • Du kan påvirke innvendige kvaliteter selv. Vanligvis kan du velge å gjøre endringer og tilvalg på boligen før den er bygd, og kan på denne måten få boligen innredet etter egen smak uten å måtte gå i gang med å pusse opp. Vanlige tilvalg som kan gjøres er f-.eks. valg av kjøkkeninnredning, baderomsmøbler og utstyr, hvitevarer, parkett, fliser, elektriske punkt, downlights etc.
 • Du har lovfestet reklamasjonsrett og garanti. Kjøper du en bolig som ikke er ferdig bygd, selges denne etter bustadoppføringsloven. Da risikerer du ikke skjulte feil og mangler da det stilles krav om at den leveres i 100% teknisk stand. Du har reklamasjonsrett når du overtar boligen og garanti i 5 år mot byggefeil.
 • Følelsen av å bo i noe nytt. Følelsen av å være den første som bruker boligen skal ikke undervurderes. Alt lukter nytt, ingenting er slit, ingen har benyttet dusj, toalett og kjøkken før deg. Denne følelsen forsterkes dersom du har gjort personlige valg i boligen og den er blitt «din». En flott opplevelse.

Ulemper med å kjøpe ny bolig:

 • Det kan ta tid før boligen er ferdig. Det tar ofte ett år eller to fra et boligprosjekt legges ut for salg til boligen er bygd og klar for innflytting.
 • Du får ikke se det ferdige resultatet på kjøpstidspunktet. Du må vanligvis vurdere kjøpe av den nye boligen ut i fra 3D animasjoner som illustrerer hvordan det ferdige resultatet vil bli, og ved å vurdere området ut ifra en uferdig tomt.
 • Det kan ta tid før utbyggingsområdet er ferdig. Du kan måtte leve en stund med byggestøy og uferdig fellesområde før alt er ferdig.
 • Nye boliger har oftere en høyere inngangspris. En ny bolig bygd etter de siste byggestandarder er ofte noe dyrere i innkjøp enn en eldre bolig med oppussings eller oppgraderingsbehov. Dersom du har lav egenkapital kan det være vanskeligere å få tilstrekkelig lån i banken.

Fordeler med å kjøpe en brukt bolig:

 • Du kan se det ferdige resultatet. Boligen er der allerede og du kan enkelt bestemme om dette er boligen og beliggenheten du ønsker.
 • Du kan flytte inn straks. En brukt bolig er vanligvis raskt klar for overtagelse.
 • Eldre boliger har ofte større tomt. Eldre boliger er ofte plassert med mer avstand og «luft» til neste bolig og har gjerne en større tomt som allerede er opparbeidet med hage, murer og gjerde etc.
 • Hus med «sjel». En ny bolig har ingen historie eller «sjel». Arkitekturen på svært gamle boliger er ofte spennende og unik. En del kunder liker følelsen av at her har der bodd folk lenge, og «tradisjonene ligger i veggen», denne følelsen kan sjeldent en ny bolig by på.
 • Oppgraderinger kan gjøres som egeninnsats over tid. På denne måten kan en del av kostnadene med boligen fordeles over en lengre periode mens man benytter egen arbeidstid til å få større verdi i boligen. Vær kritisk til hva du selv kan gjøre, og hva som må gjøres av fagfolk.

Ulemper med å kjøpe brukt bolig:

 • Det er lett å kjøpe «katta i sekken». Kjøpsprosessen går svært raskt og mange kunder har begrensede tekniske kunnskaper om boliger. Megler og boligtakst gir liten informasjon om boligens tekniske kvaliteter, boligens nært forestående oppgraderingsbehov eller boligens eksisterende feil eller mangler. Svært mange bruktboligkjøp ender med konflikt når uforutsette feil og mangler oppdages etter overtagelsen. Svært mange selgere bruker også eierskifteforsikring slik at det blir vanskelig å nå frem med en klage ovenfor selger. Vær nøye med å gå igjennom boligen sammen med fagfolk før du kjøper boligen, slik at du vet hva du faktisk kjøper! Ikke la deg blende av det du ser på overflaten som fine farger på veggene og pene møbler.
 • Boligen er bygd etter andres smak og behov. Boligen er bygd for noen andre enn deg, og kan ha materialer og kvaliteter som ikke stemmer med din smak. Den kan også være planløst og innredet på en måte som passer bedre til noen andre enn deg og dine behov. Skal du endre dette nå når boligen står ferdig vil dette være mer kostbart å endre enn om du valgte dine løsninger og tilpasninger fra starten av.
 • Boligen har eldre standard. En brukt bolig er vanligvis bygd etter eldre byggekrav med mindre isolasjon i veggene, mindre tetthet i vinduer og tak og med færre regler og krav for b.la. bygging av bad. En del byggetekniske installasjoner som rør, elektriske anlegg og ventilasjonsanlegg har begrenset levetid og må byttes etter en del år. I en brukt bolig kan behovet for utskiftning eller oppgradering av tekniske anlegg komme fortere enn man tror.
 • Oppussing kan være slitsomt og dyrt. Særlig dersom du må bo i boligen under oppussingen, og det kan være vanskelig å planlegge oppussingen/oppgraderingen både når det gjelder tidsforbruk og kostnader. Mange opplever også uforutsette «overraskelser» på bygget når oppussingen er startet opp, som fordyrer og forsinker prosjektet, og man kan havne opp med å bli boende på en «byggeplass» over flere år.