LEDIGE STILLINGER

Markhus Bolig AS er et søsterselskap av Byggmester Markhus AS. Selskapet driver med utbygging og salg av boliger i egen regi, vi har egne tomteområder som vi utvikler. Vi har ansatt egen eiendomsutvikler og har også tegnere og konstruktører i vår stab. Våre kontorer ligger på Kokstad hvor vi deler moderne kontorer med Byggmester Markhus AS.

Selskapene har totalt 117 ansatte fordelt på administrasjon og produksjon. Våre oppdrag er hovedsakelig i Vestland og Bergens regionen. Vi besitter god kompetanse på byggeteknikk og byggetekniske løsninger. Vi verdsetter lojalitet, effektivitet og kompetanse som også våre grunnprinsipper er bygget på.

Det er for tiden ingen ledig stillinger